Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

logo

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Προς:
Όλα τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ μέλη του Ξ.Ε.Ε.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2543/26-06-2019 η απόφαση Α.1229/2019 με την οποία παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι από 1.7.2019 έως και 31.12.2019, η μείωση κατά 30% των συντελεστών του Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).