ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019

                                                                                                

 

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.

 

Αγαπητά Μέλη,

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019.

 

Στο site της ΠΟΞ μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την Πρόσκληση, την Γνωστοποίηση των όρων του προγράμματος και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα (https://bit.ly/2WrYpsN ).

 

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΑ σε έντυπη μορφή, νομίμως υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά   (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή ιδιοχείρως (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΠΕΚΑ), έως και 20/06/2019

 

Με εκτίμηση,

 

Γραμματεία ΠΟΞ