Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

        Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.   Αγαπητά Μέλη, Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Α 101, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.». Σας εφιστούμε την προσοχή ιδιαίτερα: 1.Στα άρθρα 42 έως και 45 που περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τον αιγιαλό […]

Learn More

Ν.4688/24.05.2020 (ΦΕΚ 101/Α΄) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καλημέρα σας από ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου!! Σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση του Ν. 4688/24.05.2020 (ΦΕΚ 101/Β) που αφορά Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών (αρθρ.46, 47), Υγειονομικά Πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων  (αρθ. 60), και άλλες διατάξεις.   Επίσης σας επισυνάπτουμε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΆ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΏΝ, και παρακαλούμε για την άμεση τήρησή τους. Καλή συνέχεια […]

Learn More

Άρση απαγόρευσης λειτουργίας ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας – συνέχιση απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών ξενοδοχείων

    Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.   Αγαπητά Μέλη, Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Β 2081 στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ για την άρση  της απαγόρευσης   λειτουργίας των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας  και τη συνέχιση της απαγόρευσης λειτουργίας των εποχικών ξενοδοχείων. Με εκτίμηση, Γραμματεία ΠΟΞ 5ed6420c6e08d ATT00014.pdf

Learn More

Ν.4690- Εργασιακά και άλλες ρυθμίσεις

       Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.   Αγαπητά Μέλη, Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Α 104, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος 4690 με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 […]

Learn More

Ειδική Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξειδίκευσης Υγειονομικού Πρωτοκολλου

Ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα εξειδίκευσης του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, να εφαρμόσει κάθε ξενοδοχείο θέτει σε λειτουργία από αύριο 02.06.2020 το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη διευκόλυνση των μελών του. Υπογραμμίζεται ότι η πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας, κάθε ξενοδοχείο που θα λειτουργήσει, θα λαμβάνει […]

Learn More

Ενημερώσεις: α. 16/2020 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, β.Ε.2056 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, γ. αρ.πρωτ.18200 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών δ.40286 ΚΥΑ – Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων. και ε. Τροποποίηση της ΥΑ για τα ξενοδοχεία που συνεχίζουν

      Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της ΠΟΞ Αγαπητά Μέλη, Σας επισυνάπτουμε: α. Τη με αριθμό 16/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που καθίστανται απαιτητές από 29 Φεβρουαρίου 2020 διατηρώντας σε ισχύ την ρύθμιση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014), β. Τη με αριθμό Ε.2056 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (αφορά το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε […]

Learn More

Συμβάσεις με tour operator – Χρήση του Voucher

     Αγαπητοί συνάδελφοι, Επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τοντρόπο εφαρμογής της ρυθμίσεως για τη χορήγηση του voucher αντί της επιστροφήςπροκαταβολών, η άποψή μου είναι η εξής. Η ρύθμιση αυτή προβλέφθηκε για την διασφάλιση τηςαπαραίτητης, λόγω των συνθηκών, ρευστότητας στις επιχειρήσεις μας. Χρέος μαςείναι να την «προστατεύσουμε» και για να την προστατεύσουμε θα πρέπει νατην  […]

Learn More

Οφειλές προς Δ.Ο.Υ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Οφειλές προς Δ.Ο.Υ. 22 Μαρ 2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ  Β’ 949 21/03/2020) σχετικά με τη νέα  προθεσμία καταβολής οφειλών προς ΔΟΥ, που είναι η 31η Αυγούστου 2020. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εργασιακές υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως αναφέρονται στην Απόφαση. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΦΕΚ Β/949-21/3/2020 ΣΤΑΔΙΟΥ 24 105 64 – ΤΗΛ: […]

Learn More

ΕΠΕΙΓΟΝ: Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση σας

Αγαπητοί συνάδελφοι, > > Η κυβέρνηση ενημέρωσε σήμερα ότι κλείνουν τα ξενοδοχεία της χώρας δωδεκάμηνης λειτουργίας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Θα μείνει ένα ξενοδοχείο ανοιχτό ανά περιφερειακή ενότητα. Για τα νησιά και την Θράκη θα υπάρξουν διευκρινήσεις από το Υπουργείο καθότι διαμένουν σώματα ασφαλείας. > > Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώσεων και κατόπιν […]

Learn More

Μέτρα προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων …

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μέτρα προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων 14 Μαρ 2020 Σας ενημερώνουμε: 1. Για την ΚΥΑ    με αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.18149 (ΦΕΚ 855 Β’/ 13/03/2020)) για την επιβολή  μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων …, καθώς και χώρων συνάθροισης κοινού για το χρονικό διάστημα από 14/3 έως και 27/3/2020. Στο άρθρο 1 παρ. […]

Learn More

Πρακτική Άσκηση Θέρους 2020, καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού ////οι αιτήσεις μέχρι Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.   Αγαπητά Μέλη.  Σας ενημερώνουμε πως δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζόμενων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού. Την ανωτέρω πρόσκληση μαζί με τα παραρτήματα της , μπορείτε να τα βρείτε […]

Learn More

Πρόσκληση ΞΕΕ – 9η Γενική Συνέλευση

View this Email in Your Browser ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Βασιλικός και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν, στην 9η Γενική Συνέλευση των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στις 16:00, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo – Αίθουσα C1, στην περιοχή του Διεθνούς […]

Learn More