Ανακοινώσεις

Βάσιμος λόγος απόλυσης – Καταχώρηση στο σύστημα Εργάνη

cid:<a href=image001.gif@01D3A71C.8FB5B710“>                                                                           cid:<a href=image002.gif@01D3A71C.8FB5B710“>

 

 

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμό 26100/98 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με θέμα: «Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73)» .

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο  «κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 12.6.2019, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). Συγκεκριμένα, προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α’ 5) ως εξής:
«1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,
2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και
3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.»
 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Γραμματεία ΠΟΞ

 

You might be interested in …