Ειδήσεις από Portals

Ενημερωτικά portals ξενοδόχων

Φορείς Τουρισμού Λέσβου

Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι

Δήμος Λέσβου – http://www.mytilene.gr/

ΠΒΑ – http://www.pvaigaiou.gov.gr/

Επιμελητήριο Λέσβου – http://www.lesvos-chamber.com/

SETE – http://sete.gr/el/

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – http://www.grhotels.gr/

Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε. – https://www.etal-sa.gr/