Ανακοινώσεις

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ

 

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ως μέλη του Φορέα Τουρισμού Μολύβου ή επειδή στο παρελθόν είχατε συμμετάσχει

σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου.

Σε περίπτωση, που δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον μηνύματα σχετικά με την εκδήλωση, ενημερώστε μας στο office@theotheraegean.com

 

You are receiving this email because you are a member of Molyvos Tourism Association or because you have participated

in an event organized by the Molyvos Tourism Association.

In case you don't want to receive messages for this event, please let us know by sending as an email at office@theotheraegean.com

 

LESVOS THE OTHER AEGEAN 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ – ΛΕΣΒΟΥ

81108 Μόλυβος Λέσβου | 81108 Molyvos, Lesvos, Greece

T +30 22530 71990 F +30 22530 71581 E office@theotheraegean.com

http://www.theotheraegean.com

 

 

 

 

 

 

You might be interested in …