Ανακοινώσεις

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020

   


Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.
 
Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Β 2219 στο οποίο δημοσιεύθηκε η YA A.1135 με
τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Ιούνιο 2020».

Με εκτίμηση,

Γραμματεία ΠΟΞ

You might be interested in …