Ανακοινώσεις

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

cid:<a href=image001.gif@01D3A71C.8FB5B710” style=”color: rgb(0, 32, 96); font-size: 11pt; font-family: Calibri; line-height: 1.5;”>                                                                           cid:<a href=image002.gif@01D3A71C.8FB5B710” style=”color: rgb(0, 32, 96); font-size: 11pt; font-family: Calibri; line-height: 1.5;”>

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Προς ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τη με αριθμό Γ31/214/22-5-19 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με Θέμα: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019»

 

Σημειώνονται τα εξής σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών των Εργοδοτών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

·         Παρέχεται η δυνατότητα να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€)

·         Επίσης παρέχεται έκπτωση  (εξαιρουμένης επί των αυτοτελών προστίμων):

α. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής: 100% επί των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή
β. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής: 50% επί των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται έως και 30/9/2019.

 

Με εκτίμηση,

 

Νίκος Ζωητός

 

 

 

You might be interested in …