Προσωρινή αλλαγή στις τηλεφωνικές συνδέσεις της Ένωσής μας.

Προς όλα τα μέλη της Ε.ΞΕ.Λ.
Αγαπητά μέλη,
Λόγω αλλαγής στις τηλεφωνικές συνδέσεις της Ένωσής μας, ο αριθμός τηλεφώνου και fax τον οποίο μπορείτε να καλείτε, είναι ο 22510 40008 προσωρινά και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από τον ΟΤΕ.
Ο αριθμός 22510 41787 δεν λειτουργεί προσωρινά.

 

Για όποια νέα και οριστική μεταβολή θα σας ενημερώσουμε μόλις αυτή πραγματοποιηθεί.